trang chủ tin tức xe Lý giải tại sao chi phí mua ô tô có thể tăng mạnh từ 1/1/2024?

Lý giải tại sao chi phí mua ô tô có thể tăng mạnh từ 1/1/2024?

Từ 1/1/2024 người mua xe ô tô lắp ráp trong nước có thể phải chi thêm một khoản tiền không nhỏ do mức giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu chỉ được áp dụng từ 1/7-31/12/2023…

car05743.jpg

Điều 1 Nghị định 41/2023/NĐ-CP quy định, chủ xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu từ 1/7-31/12/2023 so với mức thu quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP, các Nghị quyết hoặc Quyết định hiện hành của các tỉnh, thành phố.

Như vậy, từ 1/1/2024, mức thu lệ phí trước bạ có thể tiếp tục được thực hiện theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Trong khi đó, theo khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô là 2%.

Riêng ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%.

Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức thu quy định chung.

Ô tô pick-up chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 950 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, Ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 950 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Với ô tô điện chạy pin, trong vòng 3 năm kể từ 1/3/2022 nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%; Trong vòng 2 năm tiếp theo nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Các loại ô tô nêu trên nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Về lệ phí đăng ký xe, Thông tư 60/2023/TT-BTC quy định mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số xe ô tô. Theo đó, tăng lệ phí đăng ký xe bán tải gấp 40 lần. Ngoài ra, Thông tư này cũng thay đổi mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số ở khu vực I:

Xe ô tô (trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống; Rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời): 500.000 đồng/lần/xe (mức cũ từ 150.000 - 500.000 đồng/lần/xe); Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up): 20 triệu đồng/lần/xe; Rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời: 200.000 đồng/lần/xe (mức cũ từ 100.000 - 200.000 đồng/lần/xe).

Ngoài lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký, người mua ô tô còn phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự. Mức phí cụ thể quy định tại Phụ lục I Nghị định 67/2023/NĐ-CP. Theo đó, mức phí bảo hiểm đối với xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ là 437.000 đồng, từ 6-11 chỗ là 794.000 đồng...

(Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/vi-sao-chi-phi-mua-o-to-co-the-tang-manh-tu-112024-post562616.antd)